Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det første viktige steget i utbyggingen av E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. En undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Otrøya og hengebru fra Nautneset på Otrøya til Julbøen vil avløse to ferjesamband og knytte regionen tettere sammen. 

E39 Ålesund-Molde er delt inn i fem delstrekninger:

  • E39 Ålesund–Digernes - Måleprogram knytta til spørsmål om forurensing i Brusdalsvannet pågår. Varslet oppstart om reguleringsplanlegging.
  • E39 Digernes–Ørskogfjellet - Planprogram for kommunedelplan og grovsiling trasevalg vært på høring, videre planarbeid pågår.
  • E39 Ørskogfjellet–Vik - Reguleringsplan vedtatt sommeren 2023. Arbeid med egen plan for skredsikring langs E136 Skorgedalen pågår.   
  • Vik–Julbøen (Romsdalsfjordkryssingen) - Byggeplanlegging og arkeologi. KS2 gjennomført.
  • E39 Julbøen–Molde - reguleringsplan vedtatt. (Også Bolsøneskrysset) Reguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 668 Julbøen – Baret i desember 2023. Plan for sjøfylling Grand Fjære pågår. KS2 gjennomført.  

 

Aktuelt nå:

7. februar 2024 – Planer for E39 Digernes–Ørskogfjellet ut på høring

14. desember 2023 - Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg fv. 662 Julbøen–Baret | Statens vegvesen 

20.november 2023 – E39 Ålesund–Digernes | Statens vegvesen

6 november 2023 — Skredsikring i Skorgedalen ut på høring

12. september 2023 — Vegvesenet vurderer fire løsninger for ny veg langs Brusdalsvatnet | Statens vegvesen

24. mars 2023 — Her er KS2 rapporten om E39 Vik-Molde | Statens vegvesen

22. mars 2023 — Vil snakke med innbyggerne om Grandfjæra i Molde  | Statens vegvesen

21. mars 2023 — Stor interesse for Eksportveg-planer fra Breivika til Ørskogfjellet | Statens vegvesen

 

 

Når hele strekningen er utbygd vil reisetiden mellom Ålesund og Molde halveres til 47–54 min avhengig av vegstandard. Strekningen er en del av Fergefri E39.

Kryssingen av Romsdalsfjorden vil avløse to ferjesamband og gi fastlandsforbindelse til Otrøya i Molde kommune. Prosjektet legger også grunnlag for fastlandsforbindelse til Gossen i Aukra kommune, der landanlegget til Ormen Lange ligger. Utbyggingen av Kjerringsundet vil avløse et tredje ferjesamband mellom Aukra og Hollingsholmen. 

Se video om om ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden:

E39 Åelsund-Molde

Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det første viktige steget i utbyggingen av E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. En undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Otrøya og hengebru fra Nautneset på Otrøya til Julbøen vil avløse to ferjesamband og knytte regionen tettere sammen. Video: Rambøll.

Målsettingen med en ny europaveg mellom Ålesund og Molde er en døgnåpen E39 uten forsinkelser på grunn av uvær eller kø. Transportsystemet skal være effektivt, tilgjengelig, pålitelig og sørge for at 10 000 flere innbyggere får en reiseavstand til en av byene på maksimalt 45 minutter.

Finner du ikke det du er ute etter? Ta gjerne en kikk på oversikten over ofte stilte spørsmål.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Ålesund, Vestnes, Molde
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
75 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Styringsramma (P50) er 24,4 milliarder kroner (2022). Andelen bompenger er ca. 20 prosent.

E39 Ålesund–Molde © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Tone Hammer

Planleggingsleder
Telefon:
94144683
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905

Per Kollstad

senior kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Karoline Valle

Planleggingsleder E39 Ålesund Digernes
Telefon:
99696864
E-post:

Sist oppdatert: