Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden er det første viktige steget i utbyggingen av E39 mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. En undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes til Otrøya og hengebru fra Nautneset på Otrøya til Julbøen vil avløse to ferjesamband og knytte regionen tettere sammen.

E39 Ålesund-Molde er delt inn i fem delstrekninger:

Du kan følge utviklingen i prosjektet i vårt nyhetsarkiv

Når hele strekningen er utbygd vil reisetiden mellom Ålesund og Molde halveres til 47–54 min avhengig av vegstandard.

Kryssingen av Romsdalsfjorden vil avløse to ferjesamband og gi fastlandsforbindelse til Otrøya i Molde kommune. Prosjektet legger også grunnlag for fastlandsforbindelse til Gossen i Aukra kommune, der landanlegget til Ormen Lange ligger. Utbyggingen av Kjerringsundet vil avløse et tredje ferjesamband mellom Aukra og Hollingsholmen.

Se video om om ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden:

E39 Romsdalsfjorden er en del av Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Video: Rambøll.

Målsettingen med en ny europaveg mellom Ålesund og Molde er en døgnåpen E39 uten forsinkelser på grunn av uvær eller kø. Transportsystemet skal være effektivt, tilgjengelig, pålitelig og sørge for at 10 000 flere innbyggere får en reiseavstand til en av byene på maksimalt 45 minutter.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Ålesund, Vestnes, Molde
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
75 km
Finansiering:
Statlig finansiering
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
Kostnadsramme på 24,4 milliarder, hvorav under 20% bompenger.

E39 Ålesund–Molde © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Magnhild Rømyhr

Planleggingsleder
Telefon:
900 76 924
E-post:

Tone Hammer

Planleggingsleder
Telefon:
94144683
E-post:

Arild Grønsberg

Grunnerverver
Telefon:
411 03 905

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Marit Krekvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97140435
E-post:

Sist oppdatert: