Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Det ble bekreftet da ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029 ble behandlet juni 2017.

Se interaktivt kart Status for delstrekningene på E39 (ArcGIS)

Store næringslivsregioner og bo-, arbeids- og servicemarkeder vil bli knyttet sammen og vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Halvert reisetid

Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Vegen er innom byene Stavanger, Stord, Bergen, Førde, Ålesund og Molde. Reisetiden er i dag om lag 21 timer, og trafikantene må benytte syv ferjesamband. Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden. Strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere. Kutt i reisetid kan skje ved å erstatte ferjer med faste forbindelser eller hyppigere ferjeavganger, samt utbedring av veg mellom fjordene langs strekningen. 

Hvordan nå målet om en utbedret og ferjefri E39?

Prosjektet Ferjefri E39 skal bidra til at en slik utbedring vil styrke forholdene for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner. Vegvesenet utvikler teknologiske løsninger som skal gjøre fjordkryssingene, dette krever at vi jobber på tvers av mange ulike fagområder: 

 • sikkerhet
 • klima og miljø
 • drift og vedlikehold
 • konstruksjonsteknikk
 • teknologikvalifisering
 • materialteknologi
 • vegteknologi
 • naturlaster (vind, bølger, strøm)
 • samfunnsøkonomi
 • kontraktstrategi 
 • transportmodellering

Status på fremdrift

Ved inngangen til 2020 var ca. 10 prosent av de planlagte arbeidene i en utbedret og ferjefri E39 gjennomført, og i april 2020 åpnet Eiganestunnelen i Stavanger. 

Rogfast (kryssing av Boknafjorden) er det første fjordkryssingsprosjektet vedtatt i NTP 2018-2029. Det pågår planarbeid på fjordkrysningene over Bjørnafjorden og Langenuen sør for Bergen (reguleringsplan), og over Nordfjord (kommunedelplan). Det er ferdig vedtatt reguleringsplan for kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet (Ålesund-Molde). Det foregår teknisk utredningsarbeid for kryssing av Sulafjorden og Halsafjorden,med blant annet måling av bølger, strøm og vind. 

Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

En film som viser strekningen for prosjektet Ferjefri E39 (varighet: 4,23 min.).

Animasjon som viser forslag til løsninger av fjordkrysninger og beskriver prosjektet som sådan. Versjon mai 2017. Video: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni, mai 2017.
Ferjefri E39. Kart.
Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Foto: Michelle Stoltenberg

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Kristiansand, Sveio, Ålesund, Lindesnes, Tysvær, Heim, Masfjorden, Randaberg, Hareid, Stavanger, Gulen, Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, Trondheim, Gjemnes, Ulstein, Bokn, Sunnfjord, Vestnes, Gjesdal, Bergen, Sula, Eigersund, Stryn, Gloppen, Volda, Lyngdal, Molde, Skaun, Alver, Høyanger, Bjerkreim, Stord, Orkland, Sandnes, Tingvoll, Ørsta, Bjørnafjorden
Fylker:
Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Fjordane langs E39. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Tore Askeland

Prosjektleder Ferjefri E39
Telefon:
93243070
E-post:

Kjetil Strand

Strategier
Telefon:
95086778
E-post:

Kjartan Hove

Prosjektdirektør utbyggingsområde vest
Telefon:
90110586
E-post:

Ove Nesje

Prosjektdirektør utbyggingsområde midt
Telefon:
97162355
E-post:

Cathrine Helle-Tautra

Samfunn
Telefon:
92864040
E-post:

Mathias Egeland Eidem

Fjordkryssing
Telefon:
92213446
E-post:

Paulos A. Wondimu

Gjennomføringsstrategier og kontraktsformer
Telefon:
90111814
E-post:

Inger Lise Johansen

Risikostyring
Telefon:
92602323
E-post:

Cato Dørum

Teknologikvalifisering
Telefon:
98243962
E-post:

Linda Grønstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
93684351
E-post:

Sist oppdatert: