Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen har jobbet med utredning av 3 ulike brukonsepter for E39 Halsafjorden, forprosjektene ble presentert 8. juni 2022. 

Aktuelle nyheter: 

 

På strekningen mellom Volda og Klett er det i dag 3 fergesamband langs E39. Fergesambandene oppleves som en barriere og bidrar til at reisetidene blir høye mellom byene i regionen. Det er et potensial for betydelig reisetidsreduksjon på strekningen og fergefri kystriksveg er både et nasjonalt og regionalpolitisk langsiktig mål.

Dette prosjektet omfatter utredinger for ny fjordkryssing over Halsafjorden fram til ferdig forprosjekt for valgte bruløsninger. Tilstøtende strekninger på E39 og tilførselsveger vurderes grovt med tanke på gjennomførbarhet.

Illustrasjonskart som viser aktuell korridor, se rød strek:

Vei:
E39
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Heim, Tingvoll
Fylker:
Trøndelag, Møre og Romsdal
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Utredning av fjordkrysning © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Molde

Kontakter

Jørn Arve Hasselø

Prosjektleder
Telefon:
91 89 35 33
E-post:

Trude Brandt

Koordinator
Telefon:
99 79 15 01
E-post:

Sist oppdatert: