Statens vegvesen utfører forberedende undersøkelser for bygging av bruer over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Vi er i gang med målinger via utplasserte bølgemålere og vindmålermaster.

Observasjonene er foretatt av Fugro Oceanor og Kjeller Vindteknikk, og Meteorologisk Institutt har ansvar for datahåndteringen. Innsamlede data fra master samlet i månedsfiler. Filene er organisert slik at det er en fil per måned og per stasjon, og ellers samlet slik at variable med samme tidsdimensjon er i samme fil. Når man klikker på en fil kan man enten se på metadata ved å klikke på Access: OPENDAP, eller laste ned fila med lenken Access: HTTPServer.

Om filformatet
Filene lagres som netCDF-filer, et selvforklarende filformat der metadata er frikoblet fra dataene selv. For å se på metadata i en fil kan man bruke f.eks. ncdump. Man vil da se at hver fil inneholder et sett med dimensjoner, variabler med tilhørende attributter, og globale attributter. Globale attributter beskriver generell informasjon om stasjon, kontaktinfo, endringslogg og annet. En enkel måte å visualisere en variabel i en netCDF-fil er med ncview. Det er god støtte for netCDF i de fleste programmeringsspråk, eksempelvis for Python, MATLAB, R, java, og en lang rekke andre.

E39 Halsafjorden, fjordkryssing