Illustrasjoner av prosjektet.

E39 Halsafjorden, fjordkryssing