Får eksperthjelp fra England

— Prøver fra havbunnen undersøkes i England for å gi svar på hvor det trygt å krysse fjordene.

Borer etter trygge brutraseer

— Boreskipet Fugro Synergy leter etter trygge brutraseer i Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Leter etter trygge brutraseer

— Med en presisjon på 10 centimeter manøvrerer båten Larissa seg langs bratte fjellskråninger i Sulafjorden.