Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Med en presisjon på 10 centimeter manøvrerer båten Larissa seg langs bratte fjellskråninger i Sulafjorden.

Båten følger etter den fjernstyrte undervannsroboten (ROV) som utfører detaljerte målinger av sjøbunnen i fjorden. Larissa er leid inn av Statens vegvesen for å finne ut hvor det er tryggest å krysse fjorden. Hun skal også besøke Vartdalsfjorden og Halsafjorden før hun er ferdig med oppdraget.

- Det finnes ikke god nok informasjon om grunnforholdene i disse dype fjordene. Vi må derfor samle inn denne informasjonen selv, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Trygge brutraseer

Sulafjorden, Vartdalsfjorden og Halsafjorden er tre av fjordene langs E39 som skal krysses med bru. Vi må utvikle ny teknologi for å krysse disse lange, dype og værharde fjordene.

- I Sulafjorden og Vartdalsfjorden er det flere aktuelle brutraseer og brutyper. Vi må gjennomføre disse undersøkelsene for å finne de tryggeste brutraseene, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Skredfare over og under vann

Det er firmaet Fugro Norway AS som gjennomfører undersøkelsene på vegne av Statens vegvesen. De gjør skredvurderinger over og under vann, måler avstand ned til sjøbunnen, avstand fra sjøbunnen til fast fjell og sjekker egenskapene til løsmassene på sjøbunnen (sedimentene). For å gjennomføre undersøkelsene bruker de fjernstyrt undervannsrobot (ROV), batymetri (ekkolodd i vifteform) og seismikk. I tillegg vil de gjennomføre geotekniske undersøkelser på sjøbunnen i de aktuelle områdene for brufundamenter.

- Sunnmøre har bratte og rasutsatte fjellskråninger, men rasfaren stopper ikke ved vannoverflaten. Det er like rasutsatt under vann. Vi må derfor finne traseer som er trygge for bruene og trafikantene, forteller prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

De tre bukkene bruse

- Undersøkelsene består av tre faser, som vi kaller de tre bukkene bruse. Helmert var den første og minste båten som undersøkte fjordene, forteller Jørn Arve Hasselø.

Deretter kom den mellomste bukkene bruse, Larissa ,som skal holde på til mai. I august kommer den største bukkene bruse, båten Synergy. Det er et svært offshoreskip som skal bore i sjøbunnen og ta prøver av løsmassene på sjøbunnen. Det blir tatt prøver av områdene som er aktuelle for plassering av brufundament. Prøvene sendes til et laboratorium som analyserer egenskapene til løsmassene. All informasjonen som de tre båtene samler inn skal tolkes og analyseres.

- Ved hjelp av denne informasjonen vil vi finne de tryggeste brutraseene og er klar til å prosjektere de beste brukonseptene, avslutter Jørn Arve Hasselø.

 

Prosjektleder Jørn Arve Hasselø (t.v.) og Therese Mathisen (prosjektleder Fugro) foran den fjernstyrte undervannsroboten (ROV). I midten står sjefen for båten Larissa. Foto: Linn Silseth
Aktuelt for fylke(r): Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag