Artikkelen er fra 2020, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har inngått kontrakt med arbeidsfellesskapet Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre planlagte brukryssinger over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden.

Omfattende målearbeid utført

-De siste årene har vi gjennomført et betydelig arbeid med innsamling av måledata i fjordsystemene på de tre fjordene, sier prosjektleder Jørn Arve Hasselø.

Han forteller at måleprogrammet omfatter blant annet vind-, strøm- og bølgemålinger, dybdedata og terrengmodeller av havbunn samt marine grunnundersøkelser. Disse målingene blir fortløpende analysert og tolket. Nå skal resultatene av disse målingene danne grunnlaget for utviklingen av et regelverk for prosjektering av de ulike brukonseptene.

Hasselø forklarer at utvikling av prosjekteringsregler for disse store, komplekse bruene er et nødvendig forarbeid som må utføres før noe kan bygges, og inkluderer grunnlaget for planlegging, beskrivelse, tegninger, dimensjonering og beregninger. Denne planleggingen og prosjekteringen omfatter også kostnadsberegninger.

-Når prosjekteringsgrunnlaget er fastlagt, skal dette benyttes til planlegging og prosjektering av forprosjekter for brukonseptene over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden. Vi ser frem til et godt samarbeid med Dr.techn. Olav Olsen og Norconsult, sier Hasselø. 

Her setter firmaet Fugro ut en bøye for å måle bølger. ( Foto: Jørn Arve Hasselø
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal