To vinnere av Tom A. Wyatt-prisen 2021

— Prisen for beste vitenskapelige artikkel innenfor forskningsfeltet for bru- og vinddynamikk går til Bjørn Thomas Svendsen og Niccolò Barni.