Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arianna Minoretti fra Statens vegvesen er tildelt ærebetegnelsen «Ridder av Italias Stjerneorden» for sitt arbeid i utlandet.

«Ridder av Italias Stjerneorden» ble opprettet i kjølvannet av 2. verdenskrig, og prisen tildeles årlig til italienere som spiller en nøkkelrolle i «gjenoppbyggingen» av landet. Arianna Minoretti har nå mottatt utmerkelsen

Internasjonal oppmerksomhet

Selv tar ridderen utmerkelsen med knusende ro og er nøye med å påpeke at hun betrakter seg selv som en ambassadør for Statens vegvesen i alt hun gjør.

–  Jeg er opptatt av formidling og betrakter meg selv som en ambassadør for Statens vegvesen, også fordi alt jeg har gjort ikke ville vært mulig uten støtte fra mine ledere, Bjørn Isaksen først og fremst, og jeg vil alltid være takknemlig for det! Men, det er selvsagt veldig hyggelig å bli verdsatt av hjemlandet mitt, sier Minoretti.

Antonio Colella, en representant fra den italienske ambassaden  besøkte Trondheim 27. november for å tildele Minoretti ridderutmerkelsen, samme dag som julebordet til den italienske foreningen i Trondheim.

Minoretti har også tidligere mottatt flere priser fra hjemlandet sitt, og hun har skapt stor internasjonal interesse om det nye brukonseptet «submerged floating tube bridge», altså nedsenket rørbru på «godt norsk», og om Statens vegvesen sitt arbeid med utviklingen av ny teknologi.

Minoretti har vakt stor internasjonal oppmerksomhet for Vegvesenets arbeid innenfor betongfeltet, spesielt om den nedsenkede rørbrua, hun var prosjektleder for gruppen som skrev de første internasjonale retningslinjene til utformingen av brua.

Les mer om hennes arbeid i artiklene: 

Foto av medaljen. foto.
Medaljen Arianna Minoretti har mottatt. (Foto: privat)

Italiener med hjerte for Norge

Minoretti har bodd i Norge i 7 år, og snakker flytende norsk med klingende trønderdialekt på noen ord, hun er nemlig bosatt i Trondheim med mann og to barn.

–  Jeg føler meg etter hvert ganske norsk, mine to døtre er født i Trondheim, og jeg er veldig glad i Norge, og spesielt glad i Trondheim, sier Minoretti.

Statens vegvesen gratulerer Arianna Minoretti med ridderutmerkelsen!