Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konseptvalutgreiinga (KVU) starta hausten 2021. 

Statens vegvesen, ved Vegdirektoratet, har no sendt rapporten for KVU E39 kryssing av Bømlafjorden og tilrådinga si til Samferdsledepartementet. 

20.03.2024: Tilrår parallell tunnel og stegvis utbygging

26.03.2024: KVU-rapporten med tilråding blei sendt på høyring 20. mars, med høyringsfrist 28. juni. Samtidig skal det gjennomførast ei kvalitetssikring (KS1) før regjeringa skal bestemme seg for kva konsept ein skal velje.

Vei:
E39
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Bømlo, Stord, Sveio
Fylker:
Vestland

KVU E39 Kryssing av Bømlafjorden © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ole-Mathias Nes

Prosjektleiar
Telefon:
97 50 21 46
E-post:

Sist oppdatert: