Konseptvalutgreiinga (KVU) starta hausten 2021. Når E39 Rogfast og E39 Hordfast opnar, tyder trafikktala på at vi vil få krav om rømmingsveg i Bømlafjordtunnelen.
25. august 2022 held vi KVU-verkstad på Stord, og fekk mange nyttige innspel. 

Ein legg til grunn at prosjektgruppa for KVU E39 Kryssing av Bømlafjorden legg fram ein KVU-rapport med tilråding av konsept i løpet av sommaren eller hausten 2023. Når det er gjort, vert rapporten send ut på høyring og det vert gjennomført kvalitetssikring (KS1) før regjeringa skal fatte si avgjersle om konsept. 

Referansegruppemøte på Teams 28. september: - Gode tilbakemeldingar. 

Last ned:

 

Vei:
E39
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Bømlo, Stord, Sveio
Fylker:
Vestland

KVU E39 Kryssing av Bømlafjorden © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Ole-Mathias Nes

Prosjektleiar
Telefon:
97 50 21 46
E-post:

Sist oppdatert: