Utarbeiding av statleg reguleringsplan er no i gong.

Det statlege reguleringsplanarbeidet tek utgangspunkt i vedtatt i statleg kommunedelplan, med sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes. Med utbetra og ferjefri veg vil reisetida på strekninga gå frå 90 minutt til 30 minutt. Dagens riksvegferje mellom Sandvikvåg og Halhjem, samt fylkesvegferjene Jektevik–Hodnanes og Våge–Halhjem, vil bli erstatta av bruer over Langenuen og Bjørnafjorden.

Kart over varslingsområde, og tema som naturmangfald, kulturminne, landskapsverdiar, naturressursar og nærmiljø mm., kan du sjå her i dette interaktive kartet (ArcGIS)

Kart som viser veglinja.
Veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan. Foto: Statens vegvesen

Delprosjekt under E39 Stavanger-Bergen

Planprosjektet er eitt av delprosjekta under E39 Stavanger–Bergen. Målet med strekninga er å redusere reisetida mellom Bergen og Stavanger frå 4 ½ time til ned mot 2 timar. Det vil gje større bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga, slik at det blir ein kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.

En film som viser hvordan en flytebru over Bjørnafjorden sør for Bergen kan bli seende ut. Video: Statens vegvesen/AMC.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Bjørnafjorden, Stord, Tysnes
Fylker:
Vestland
Lengde:
55 kilometer
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sverre Ottesen

Prosjektleiar
Telefon:
976 19 460
E-post:

Kjell Håvard Belsvik

Delprosjektleiar for bru over Bjørnafjorden
Telefon:
951 54 993
E-post:

Ellen Njøs Slinde

Planleggingsleiar
Telefon:
992 03 238
E-post:

Jonas Dalland

Planleggingsleiar
E-post:

Helen Gjærde

Planleggingsleiar
Telefon:
918 01 871
E-post:

Henry Damman

Planleggingsleiar
E-post:

Lilli Mjelde

Planleggingsleiar
E-post:

Sist oppdatert: