Videoer for prosjektet E39 Ådland-Svegatjørn (Stord-Os).

 

Dette er E39 Stord-Os (Hordfast)

Ny E39 mellom Ådland på Stord og Svegatjørn i Bjørnafjorden skal gi ein enklare, tryggare og raskare reiseveg for trafikantar og næringsliv. Vegvesenet utarbeider statleg reguleringsplan for strekninga og filmen er ein illustrasjon om korleis strekninga kan bli sjåande ut. Versjon: Norsk/Tekstet Video: Red Ant for Statens vegvesen 2023..

This is E39 Stord-Os (Hordfast)

E39 Stord-Os (Hordfast) is one of the most extensive road projects in Norway’s history, with its 55 km linking a large part of Western Norway in a new way. Version: English/Texted Video: Red Ant for Norwegian Public Roads Administration.

Kryssing av Bjørnafjorden med ny bru

En film som viser hvordan en flytebru over Bjørnafjorden sør for Bergen kan bli seende ut. Video: Laget for Statens vegvesen av AMC.

Bru over Bjørnafjorden med forankringsløsning  

Filmen viser hvordan flytebruen over Bjørnafjorden vil bli ankret opp. Video: Statens vegvesen.

Aluminium – framtidas brubyggingsmateriale

Eit lett materiale som aluminium kan gje svært gode effektar ved bygging av bru. Bruk av aluminium i bygging av bru over Langenuen kan gje lågare kostnadar- og Co2 utslepp, redusert vedlikehald og ein fleire tusen tonn lettare bru. Filmen fortel om dei vellykka resultata frå eit FoU prosjekt i regi av Statens vegvesen og eit samarbeid mellom Dr. techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS, NTNU og SINTEF

Using a light material as aluminum can have a great impact on the future of bridge construction. This is shown in a new study led by the Norwegian Road Administration in a collaboration with Dr. techn. Olav Olsen, Hydro, Leirvik AS, NTNU og SINTEF. Video: Zpirit, Leirvik, Hydro.