Nye E39 mellom Stord og Os skal krysse både Bjørnafjorden og Langenuen med bru.

Oversiktskartet viser veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan.

Kart som vider veglinja.
Veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan. Foto: Statens vegvesen