Nye E39 Ådland-Svegatjørn (Hordfast) skal krysse både Bjørnafjorden og Langenuen med bru.

Oversiktskartet viser veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan.

Kart som viser veglinja.
Veglinja i vedtatt statleg kommunedelplan (Illustrasjon: Statens vegvesen)