Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok 5. september 2019 alternativ F i kommunedelplanen, ei sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes.

Statens vegvesen skal utarbeide reguleringsplan for det vedtekne alternativet. Reguleringsplan med tilleggsutgreiing er planlagt sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - våren 2022. Deretter skal planen ut på offentleg høyring før vedtak i KMD.