Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Torsdag 5. september 2019 kom vedtaket frå regjeringa om at dei har valt alternativ F, ei sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes.

Staten kan utarbeide statleg reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlege eller regionale utbyggingstiltak gjer det naudsynt. 

Her kan du lese meir om statleg plan (Regjeringa)

Planarbeidet fram til reguleringsplanen