Torsdag 5. september 2019 kom vedtaket frå regjeringa om at dei har valt alternativ F, ei sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes.

Staten kan utarbeide statleg reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlege eller regionale utbyggingstiltak gjer det naudsynt. Regjeringa har som mål å auke bruken av statleg plan for store samferdsleprosjekt.

Her kan du lese meir om statleg plan (Regjeringa)

Eldre planar og dokument