Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

KVU-en for E39 Aksdal–Bergen vart lagd fram i juni 2011, og arbeidet vart avslutta med tilleggsutgreiing i februar 2013.

Anbefalt løysing om vidare planlegging og utbygging blei utgreidd i konseptvalutgreiinga (KVU) E39 Aksdal–Bergen i 2011 med tilleggsutgreiing i 2013.

Formålet med KVU-arbeidet var å kartleggje kva behov som er knytt til transportsystemet mellom Aksdal og Bergen, og korleis løysinga for strekninga vil påverke områda rundt. Fyrste steg i prosessen er å velje eit konsept for vegen.

Eit konsept kan sjåast som ei overordna tilnærming til å løyse eit behov. Eksempel på spørsmål som er med inn i eit arbeid med ei KVU er: Skal ein bygge under, over eller på vatn? Bør strekninga bli ferjefri med tunnel eller bru, eller skal ein halde fram med ei eller anna form for ferje over fjorden?

KVU-en for E39 Aksdal–Bergen vart lagd fram i juni 2011, og arbeidet vart avslutta med tilleggsutgreiing i februar 2013. Ekstern kvalitetssikring (KS1) vart gjennomførd i 2012.

Med utgangspunkt i KVU, tilleggsutgreiing, KS1 og innspel (høyringsutsegner) frå lokale og regionale myndigheiter samt ulike interessegrupper, vedtok regjeringa konseptval og la rammer for vidare planlegging av E39 Bokn–Stord og E39 Stord–Os.

Kartillustrasjon E39 Aksdal-Bergen
Kartillustrasjon E39 Aksdal-Bergen Foto: Statens vegvesen

Planarbeidet fram til reguleringsplanen