Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Kommunedelplanen låg ute til offentleg ettersyn vinteren 18/19, og planane er no vedtekne i alle dei tre vertskommunane. Prosjektet er gått vidare til vurdering for Nasjonal transportplan.

Regjeringa vedtok i 2014 at framtidig E39 skal følgje ei indre linje i Nordfjord. Vedtaket kom som del av «KVU Skei–Ålesund», og det gir innkorting av E39 med mellom anna tunnel under Utvikfjellet, bru over indre del av Nordfjorden og veg og tunnel opp til Grodås. Der koplar ny E39 seg til Kvivsvegen nordover til Sunnmøre.

Ny strekning frå Byrkjelo til Grodås.Foto
Oversikt over E39-traseen frå Bergen til Ålesund. Ny strekning frå Byrkjelo til Grodås er merka i raudt. Foto: Anne Grethe Elvagjeng

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Volda, Gloppen, Stryn
Fylker:
Møre og Romsdal, Vestland
Finansiering:
Stat

E39 Byrkjelo–Grodås. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ellen Njøs Slinde

Planleggingsleiar
Telefon:
99 20 32 38
E-post:

Sist oppdatert: