Kommunedelplan med konsekvensutgreiing er vedteken.

Kommunedelplanen låg ute til offentleg ettersyn vinteren 2018/2019.

Planane vart vedtekne i Stryn kommunestyre 24.09.2019, i Hornindal kommunestyre 26.09.2019 og i Gloppen kommunestyre 28.10.2020.