Gjer tilpasningar for trafikk frå Stryn

— Eit sørvendt kryss ved brufoten på Svarstad og eit fullt kryss i Markane skal sikre god påkopling til nye E39 for riksveg 15 til og frå Stryn.

Ny trasé gir kortare E39

— Statens vegvesen startar arbeidet med å planlegge framtidig trasé for E39 Byrkjelo–Grodås.