Planforslaget omfattar kommunedelplankart, føresegner og planomtale. Dette er lagt ut saman med teikningar, konsekvensutgreiingar og deltemarapportar på denne sida.

Merknader til planen kan sendast til Statens vegvesen innan 21. januar 2019.

Send merknadane skriftleg

 • anten på e-post 
 • eller med post Statens vegvesen Region vest, Postboks 43, 6861 Leikanger

Merk e-post og/eller brev med E39 Byrkjelo–Grodås.

Planen er tilgjengeleg

 • Plandokument og illustrasjonar finn du her
 • Heradshuset i Gloppen og på heimesida til kommunen
 • Servicekontoret på kommunesenteret i Stryn og på heimesida til kommunen 
 • Kommunehuset Smia i Hornindal og på heimesida til kommunen

Ope møte / kontordagar

Det vil bli arrangert kontordagar og opne møte i kommunane for å informere om planen:

Grodås, onsdag 21. november

 • Kl. 12–15 Kontordag, kommunehuset Smia
 • Kl. 18–20 Informasjonsmøte på Grodås, Honndalshallen

Byrkjelo, torsdag 22. november

 • Kl. 12–15 Kontordag, Ungdomshuset Breidarheim
 • Kl. 18–20 Informasjonsmøte, Ungdomshuset Breidarheim

Stryn, torsdag 29. november

 • Kl. 12–15 Kontordag, Stryn kulturhus
 • Kl. 18–20 Informasjonsmøte, Stryn kulturhus

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettast til: Statens vegvesen v/Ellen Njøs Slinde på telefon 57 65 57 95 eller 

Kontaktpersonar i kommunane er:

 • Gloppen kommune Kjell Petter Solhaug, 995 17 295, 
 • Stryn kommune Geirmund Dvergsdal 57 87 47 14 / 971 97 092, 
 • Hornindal kommune Ståle Hatlelid 57 87 98 23 / 915 66 944, 

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningslova §§ 4-2 og 11-14. Planen blir utarbeidd etter § 3-7.