Statens vegvesen har ikke konkludert i spørsmålet om hvor ny E39 langs Brusdalsvatnet skal bygges.

Det sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen E39 Ålesund-Molde. Statens vegvesen skal utrede fire løsninger for ny E39 fra Breivika til Digernesskiftet.

1: Smal motorveg med fire felter (19m) og fartsgrense 100 kilometer i timen. (lilla linje)

2: Smal motorveg med fire felter (19m) og fartsgrense 90 kilometer i timen. (blå linje)

3: To kortere tunneler for vestgående trafikk. Østgående trafikk i fri luft med fartsgrense 100 kilometer i timen (rød linje)

4: Lang tunnel med to løp og fartsgrense 100 km/t (grønn linje)

vegkart
Motorveg med fire felter og fartsgrense 100 kilometer i timen. (lilla linje) Motorveg med fire felter og fartsgrense 90 kilometer i timen. (blå linje) To kortere tunneler for østgående trafikk. Vestgående trafikk i fri luft med fartsgrense 90 km/t kilometer i timen (rød linje) Lang tunnel med to løp og fartsgrense 100 km/t (grønn linje)

De to første løsningene følger i stor grad dagens veg. De andre ligger noe lengre unna Brusdalsvatnet. Alternativ tre åpner for en trinnvis utbygging (da med 90km/t). Det siste alternativ med lang tunnelen må bygges i ett.

Mange år fram

Det er noe tid fram til Vegvesenet kan konkludere hviken trasè vegetaten vil anbefale for politikerne i Ålesund kommune. Vegvesenet lager nå et forslag til planprogram, som vil høres minst seks uker i vinter. Planprogrammet er en plan for hvordan vi skal planlegge arbeidet med den nye vegen med ulike alternativer og ivaretakelsen av drikkevannet.

- Planen er å fremme planprogrammet for politisk behandling før sommeren 2024. Får vi midler til å fortsette arbeidet med reguleringsplanen håper vi å kunne fremme en plan for Ålesund kommune som kan vedtas i 2026, sier Johnsen.

Vegvesenet og Ålesund kommune var i 2022 enige om at det ikke er behov for å lage en egen kommunedelplan på strekningen. Det betyr at det var enighet om den nye vegen måtte gå innenfor den planavgresningen som har vært framlagt for offentligheten.

 17.500 biler

Behovet for ny veg på strekningen er stort. Trafikken er 11.000 biler i døgnet. Vegvesenet mener trafikken vil øke til 17.500 biler i 2050.

Vegvesenet jobber nå med å skaffe seg et sikkert grunnlag for hvordan dagens E39 har påvirker kvaliteten på drikkevannet i Brusdalsvatnet. Hvilken løsning Vegvesenet vil anbefale vil avhenge av særlig ivaretakelsen av Brusdalsvatnet som framtidig trygg drikkevannskilde.

 Viktig å bevare drikkevannet

Det omfattende arbeidet med å kartlegge vannkvaliteten i Brusdalsvatnet skal være ferdig i 2024. Resultatet av dette arbeidet er svært viktig for det videre arbeidet til Vegvesenet.

- Vi kommer ikke til å velge en løsning som vil påvirke Brusdalsvatnet som framtidig trygg drikkevannskilde, sier Johnsen.