Skredsikring i Skorgedalen ut på høring

— Vegvesenet sender forslag til detaljreguleringsplan i Vestnes ut til offentlig ettersyn. Planen gjelder skredsikring E136 ved Ryggjefonna i Skorgedalen.

Her er KS2 rapporten om E39 Vik-Molde

— Dovre Group og TØI mener Vegvesenet treffer godt på styrings- og kostnadsramma for E39 Vik-Molde. Vegvesenet får også ros for tekniske løsninger.

Gang- og sykkelvegplan ut på høring

— Vegvesenet legger forslag til detaljreguleringsplan i Molde ut til offentlig ettersyn. Planen gjelder for ny gang- og sykkelveg langs fv.662 Julbøen-Baret.