Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Ålesund kommune skal utarbeide en detaljreguleringsplan for E39/E136 Breivika - Digernesskiftet, og varsler oppstart av planarbeid.

Hensikten med planarbeidet er å utbedre deler av eksportvegen E136 Ålesund-Dombås, samt knytte Ålesund og Molde sammen til et felles bo- og arbeidsmarked gjennom ny E39 Ålesund-Molde.

Målsetninga med planarbeidet er å etablere et mer effektivt og trygt transportsystem.

Det varsles nå om oppstart av planarbeid, innhenting av kunnskapsgrunnlaget er påstartet i samråd med relevante myndigheter. Det skal utarbeides et planprogram for arbeidet samt gjennomføres en konsekvensutredning av tiltaket. Forslag til planprogram vil avklare hvordan planarbeidet skal utføres og hva som skal utredes. 

Sentralt i planarbeidet er å ivareta Brusdalsvatnet som framtidig drikkevannskilde.

Framdrift og frist for innspill

Eventuelle innspill til forslag til planavgrensning og/eller prosessen med å utarbeide forslag til planprogram sendes innen 10.3.2023 til:

  • , eller
  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Innspillene merkes med «22/182506 Breivika-Digernesskiftet».

Når vi har utarbeidet et forslag til planprogram arrangeres et informasjonsmøte, hvor forslag til planprogram blir presentert. Dette blir kunngjort i aviser og på www.vegvesen.no, og planlegges utført første halvdel av 2023.

brusdalsvatnet-illustrasjonBrevika-Digernesskiftet.pdf

Referat fra samrådsmøte Breivika-Digernesskiftet.pdf

Ta gjerne kontakt

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Harald Inge Johnsen (prosjektsjef E39/E136 Ålesund - Molde, Statens vegvesen) 

, 91512885 

Karoline Valle (planleggingsleder, E39/E136 Ålesund-Molde, Statens vegvesen)  

, 99696864  

Mer informasjon er tilgjengelig på www.vegvesen.no/europaveg/e39alesundmolde 

Planarbeidet kunngjøres i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal