Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Dovre Group og TØI mener Vegvesenet treffer godt på styrings- og kostnadsramma for E39 Vik-Molde. Vegvesenet får også ros for tekniske løsninger.

Dovre Group og TØI har gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Vik-Molde siden juni 2022 på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. De har også kvalitetssikret det fylkeskommunale prosjektet fylkesveg 662 Kjerringsundet.

KS2 er en ekstern gjennomgang av beslutningsgrunnlaget for store statlige prosjekter med en kostnad på mer enn en milliard kroner. Målet er avdekke om prosjektet er klart til å sendes videre til Stortinget.

Kostnader og NTP

Dovre/TØI har gjort egne beregninger av kostnadene i prosjektet. De er på samme nivå som det Statens vegvesen har beregnet. Den kraftige prisstigningen i anleggsbransjen gjør at kostnadene øker for kryssingen av Romsdalsfjorden. Fra 2020 til 2022 økte kostnadene i anleggsbransjen med 22 prosent.

KS2-konsulentene mener derfor kostnadsrammen for prosjektet vil øke til 25,6 milliarder kroner. Styringsrammen blir beregnet til 21,2 milliarder kroner. Det er styringsrammen Vegvesenet har som budsjett i store vegprosjekt.

Hvis de økte kostnadene skal dekkes av bompenger betyr det økte bompengesatser fra Vik til Molde, fra 174-196 kroner til 245 kroner. Samtidig er ferjetaksten på strekningen Vestnes-Molde 131 kroner med 10 prosent Autopassrabatt.

«Sammenlignet med dagens ferjetakst kan bompengenivået virke veldig høyt», skriver KS2 konsulentene.

Nasjonal transportplan skal rulleres våren 2024. Da vil videre prioritering av prosjektet bli avklart. Det vil også kunne avklare hvor stor andel av prisstigningen som trafikantene eventuelt må dekke gjennom bompenger. Det er Stortinget som vedtar nivået på bompengene.

Anbefaler kortere byggetid

Dovre og TØI anbefaler en justering av kontraktstrategien. Det mener de gjør at byggetiden kan kuttes fra ti til sju-åtte år.

Vegvesenet planlegger en rolig oppstart av prosjektet hvor mindre arbeid blir lyst ut i kontrakter for forberedende arbeid. Det kan for eksempel være påhugg av tunneler. Det sikrer at blant annet at uforutsette hendelser ikke forsinker oppstart av hovedarbeidet med tunnelene.

Dovre/TØI mener de kan utsette anleggsarbeidet to til tre år ved å legge alt arbeidet inn i de store kontraktene.

Går for færre kontrakter

Dovre/TØI mener også at mer av arbeidet kan løses gjennom færre og større entrepriser.

Vegvesenet har god erfaring med å ta mer av styring og risiko gjennom utførelsesentrepriser hvor vegvesenet detaljplanlegger arbeidet. De to store tunnelkontrakene på E39 Rogfast mellom Stavanger og Haugalandet er utførelsesentrepriser. På strekningen Vik-Molde planlegger vi å bruke både utførelsesentrepriser og totalentrepriser. Den foreslåtte kontraktstrategien er diskutert med flere entreprenører.

Sladdet versjon Sluttrapport KS2 E39 Vik–Molde – Rev.1, 21.02.23, offentlig_Skjult innhold.pdf

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal