14. desember 2023 vedtok kommunestyret i Molde reguleringsplan for gang- og sykkelvegprosjektet fv. 662 Julbøen–Baret.

Julbøen–Molde