Planprogram for kommunedelplan E39 Julbøen-Molde ble vedtatt i kommunestyret 17. mars 2016.