Her finner du vedtatt plan for E39 Julbøen–Molde og vedtatt plan for fv. 662 Julbøen–Baret.

E39 Julbøen–Molde

Reguleringsplan for E39 Julbøen–Molde ble vedtatt mai 2022. 

E39 Bolsønes

Reguleringsplanen for E39 Bolsønes ble vedtatt i Molde kommunestyre i juni 2022. 

Fv. 662 Julbøen–Baret

Reguleringsplanen for fv. 662 Julbøen–Baret ble vedtatt i kommunestyret i Molde 14. desember 2023.