Planutvalget i Molde kommune vedtok 27. januar 2022 å legge ut reguleringsplanforslag for E39 Julbøen- Molde til offentlig ettersyn. Planen er nå vedtatt.

Julbøen–Molde