Ny E39 fra Breivika til Digernes i Ålesund kommune vil i hovedsak følge dagens trasé.

E39 Ålesund–Digernes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Nærheten til Brusdalsvatnet som drikkevannskilde for Ålesund og hvordan dette skal ivaretas vil være en viktig del av planarbeidet.

Grensepunktet i Breivika vil koordineres med prosjektet E39 Vegsund-Breivika.

Arbeidet med planlegging etter plan- og bygningsloven er tenkt startet opp i løpet av høsten 2022. Statens vegvesen jobber nå med et forprosjekt  for å se på mulige løsninger på denne strekningen.