Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Regjeringen vedtok i 2014 at planleggingen av E39 Ålesund-Molde skal ta utgangspunkt i Tautrakonseptet og gå via Otrøya. Etter en tilleggsutredning besluttet Samferdselsdepartementet i 2019 også at ny E39 skal gå via Ørskogfjellet (K2-alternativet) og ikke forbi Svartløkvatnet. Med denne avgjørelsen er det nå fattet trasévalg for alle delstrekningene i prosjektet.

På grunn av de store kostnadene knyttet til den samlede utbyggingen, og at delstrekningene er i ulike planfaser, starter Statens vegvesen først opp reguleringsplanarbeid på de gjenstående strekningene fra Ørskogfjellet til Molde. Dette er strekningen som vil bidra mest til innsparingen i reisetid mellom Ålesund og Molde.