Ideen om å krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden med ein undersjøisk tunnel kom opp midt på 1980-talet. Etter modning i nokre år vart det rundt årtusensskiftet utarbeida ei konsekvensutgreiing som vart godkjent i 2003.

Ein lang undersjøisk tunnel frå Randaberg til Bokn med arm til Kvitsøy vart vald som ei framtidig løysing for kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. På grunnlag av godkjent KU vart det utarbeida ein fylkesdelplan som vart godkjent av Miljøverndepartementet i 2004.