Måla som er sett for planlegginga og bygginga av E39 Rogfast er;

  • E39 Rogfast skal medverke til å utvikle E39 som viktig sambindingsveg for Vestlandet som ein del av den nasjonale transportkorridoren langs Vestlandskysten.
  • Prosjektet skal medverke til å utvikle eit samanhengande godstransportsystem med tilførsel mot dei sentrale hamnene og andre knutepunkt langs Vestlandskysten.
  • E39 Rogfast skal medverke til å utvikle ein felles bu- og arbeidsmarknad for Nord-Jæren og Haugalandet.