E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen

Som eit ledd i utvikling av E39 Kyststamvegen, er to alternativ for framtidig kryssing av Boknafjorden konsekvensutgreidd:
1. Oppgradert ferjetilbod
2. Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy – Rogfast

Konsekvensutgreiinga har vore lagt ut til offentleg ettersyn fram til 1. mars 2003.