Skredestranda er rasutsett. Det er 8 punkt som skal sikrast.

Tiltak som rasvollar der skred blir fanga bak vollen og ført under E39 i kulvert er aktuelle på dei fleste punkta. Etablering av bru der skredet blir ført under brua er også aktuell løysing. 

Illustrasjonskart planomrade E39 Skredestranda.
Illustrasjonskart planomrade E39 Skredestranda. Foto: Statens vegvesen

Veg:
E39
Fase:
Planfase
Kommunar:
Stad
Fylke:
Vestland
Lengde:
850 meter
Finansiering:
Stat

E39 Skredestranda, skredsikring © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Sonja Irene Rosenlid Fjellkårstad

Prosjektleiar
Telefon:
99 16 58 57
E-post:

Gun-Mari Ødegård

Planleggingsleiar
Telefon:
97 73 88 44
E-post:

Sist oppdatert: