Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Mindre utvidelser av planområdet.

I disse dager får 34 mottakere brev om mindre justeringer som medfører mindre utvidelser av planområdet.

Endringene inngår i konsekvensutredningen og har vært presentert på folkemøter, kontordager samt møte med berørte grendelag - med unntak av ny mulig atkomst mot kommunal veg ved Gyltvikvannet.

Kart er vedlagt brevet, og de samme dokumentene kan lastes ned på siden her.

 

 

Aktuelt for fylke: Nordland