Artikkelen er frå 2012, og innhaldet kan vere utdatert.

Tana kommune fastsatte i sitt møte 7. juni planprogrammet for detaljregulering for E6 Tana bru.

Ved høringsfristens utløp (15. april) var det kommet inn innspill fra totalt 14 avsendere. På bakgrunn av innspillene er deler av kapitlene endret i forhold til det planforslaget som var foreslått.

Planprogrammet som nå er fastsatt kan du lese her.

Oppsummering og behandling av innspillene kan du lese her.

Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark