Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Oppdraget med å bygge nye Tana bru er lyst ut i dag, med 25. august som frist for å levere tilbud.

Oppdraget er kunngjort på Doffin, som er databasen for offentlige innkjøp.

Prosjektleder Kaare Ramberg har registrert god interesse i markedet, og han venter at både norske og utenlandske entreprenører vil komme med tilbud på bygging av den 260 meter lange brua

Stort prosjekt

Statens vegvesen regner med å være i gang med byggingen i oktober. Det første som  skal gjøres er sikringsarbeider mot elva slik at entreprenørens arbeider ikke skader fiske- og fuglelivet. Etter hvert kommer utgraving og klargjøring for betongarbeider.

Den nye brua skal settes i trafikk høsten 2019, og hele arbeidet inkludert riving av den gamle brua avsluttes i april 2020.

Den nye brua blir et landemerke i Finnmark. Brua bygges som en skråstagsbru med et assymetrisk tårn. Tana bru er den største brua i østfylket, og det er lagt vekt på gode arkitektoniske løsninger som skal fungere i det særpregede landskapet ved Tanaelva.

Kostnadsrammen for hele prosjektet er på 578 millioner kroner. Dette inkluderer også tilknytningsveger og gang- og sykkelveger.

Ringvirkninger

- Dette er et stort og omfattende prosjekt som kan gi lokale ringvirkninger i regionen, ettersom det er behov for leveranse av mange type tjenester, sier Kaare Ramberg.

I tillegg til Tana bru, foregår større arbeider på fylkesveg 98 mot Ifjord og fylkesveg 890 mot Båtsfjord og Berlevåg. Det blir dermed en lang anleggsperiode der fem ulike prosjekter skal styres fra anleggskontoret som Statens vegvesen etablerer ved Tana bru. Her vil det i perioden være inntil 10 personer fra ulike fagdisipliner knyttet til prosjektet.

 

Konkurransen om å få bygge nye Tana bru er i gang. Foto: Plan Arkitekter / Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark