Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Sju tilbydere har meldt seg til å bygge nye Tana bru. Arbeidsfellesskapet mellom den polske stålleverandøren Vistal og HAK Entreprenør AS fra Alta leverte det laveste tilbudet.

Tilbudene varierte mellom 333 og 568 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift. Veidekke Entreprenør AS leverte det nest laveste tilbudet, som lå fem millioner over tilbudet fra Vistal/HAK Entreprenør, mens utenlandske entreprenører dominerte resten av lista.

- Vi er veldig glad for den store interessen og at vi har fått så mange som sju tilbud. Vi er også fornøyde med å ha fått tilbud som vi kan leve med innenfor budsjettrammen, sier prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter både stålkonstruksjonen, vegtilknytning på begge sider av brua og arbeidet med å rive den gamle brua.

Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, med sikte på å inngå kontrakt i oktober. Det er ventet at arbeidet med anleggsveger og peling for brufundament, kan starte på senhøsten.

Innkomne tilbud:

Tilbyders navn:

Tilbudssum,

ekskl. mva.:

 

Arbeidssfelleskap VISTAL / HAK Entreprenør AS

332 559 736,-

    

Veidekke Entreprenør AS

337 571 012,-

 

Sichuan Road & Bridge Group

568 151 203,89

 

Bladt Industries As

380 179 920,45

 

Arbeidsfellesskap Porr Infrastructure/LNS AS

378 995 000,-

 

Arbeidsfellesskap AF Gruppen/MT Højgaard

406 916 742,60

 

Arbeidsfellesskap TOTO Construction/KNAS

427 466 902,30

 

 

Om prosjektet  

Nye Tana bru skal være ferdig høsten 2019, og blir et landemerke i Finnmark.

Den nye brua blir den største i Øst-Finnmark, og får et spenn på 234 meter og et brutårn på 95 meter. I tillegg til selve brua skal en vegstrekning på 400 meter legges om, og det blir rundkjøring på begge sider. Det er lagt vekt på en arkitektonisk løsning som skal fungere i det særpregede landskapet ved Tanaelva og tilføre området ekstra opplevelsesverdi.

Det settes strenge krav til anleggsarbeidet for å beskytte elvemiljøet og Tanalaksen.

Illustrasjon: Plan Arkitekter / Statens vegvesen Foto: Plan Arkitekter / Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Troms og Finnmark