Stortinget har som langsiktig mål å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Les Regjeringens pressemelding om Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033: Vestland 

Status på fremdrift

Per i dag er ca. 10 prosent av de planlagte arbeidene i en utbedret og ferjefri E39 gjennomført. Dette er i hovedsak arbeid knyttet til strekninger mellom fjordkryssingene. For fjordkryssingene er status som følger:

 • Rogfast (kryssing av Boknafjorden): Anleggsarbeid med Rogfast, som er det første fjordkryssingsprosjektet som gjennomføres, ble vedtatt i NTP 2018-2029, og påbegynt i 2018. Første spadetak på Kvitsøykontrakten ble foretatt 22. september 2021.
 • Hordfast (kryssing av Bjørnafjorden og Langenuen): det pågår reguleringsplanarbeid på strekningen Stord-Os. Det pågår teknisk utredningsarbeid for bruene over Bjørnafjorden og Langenuen. Hordfast er vedtatt i NTP 2022-33, og er tildelt midler som tilsier byggestart sent i første seksårsperiode.
 • Byrkjelo-Grodås (kryssing av Nordfjorden): kommunedelplan er vedtatt. Det igangsettes arbeid med vindmålinger ved Nordfjorden vinteren 2021-22.
 • Ålesund-Molde: det er ferdig vedtatt reguleringsplan for kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet. Det pågår teknisk utredningsrbeid for bru over Julsundet. Ålesund-Molde er vedtatt i NTP 2022-33, og er tildelt midler som tilsier byggestart i første seksårsperiode.
 • Sulafjorden og Halsafjorden: det foregår teknisk utredningsarbeid for kryssing av Sulafjorden og Halsafjorden, med blant annet måling av bølger, strøm og vind. 

Aktuell nyhet: Norge leder an og vil bygge bruer ved hjelp av automatisert lasersveising

Ved å utbedre dagens E39 vil store næringslivsregioner, bo-, arbeids- og servicemarkeder bli knyttet tettere sammen.  Dette vil gi et bedre grunnlag for å utvikle Norges største eksportregion.

Halvert reisetid

Strekningen går fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord, og er om lag 1100 km lang. Vegen er innom byene Stavanger, Stord, Bergen, Førde, Ålesund og Molde. Reisetiden er i dag om lag 21 timer, og trafikantene må benytte syv ferjesamband. Målet er å skape en utbedret og ferjefri E39, noe som vil halvere reisetiden på hele strekningen, men også mellom byene langs strekningen. Strekningen blir nærmere 50 kilometer kortere. Kutt i reisetid kan skje ved å erstatte ferjer med faste forbindelser eller hyppigere ferjeavganger, samt utbedring av veg mellom fjordene langs strekningen. 

Hvordan nå målet om en utbedret og ferjefri E39?

Prosjektet Ferjefri E39 skal bidra til at en slik utbedring vil styrke forholdene for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner. Vegvesenet utvikler teknologiske løsninger som skal gjøre fjordkryssingene, dette krever at vi jobber på tvers av mange ulike fagområder: 

 • sikkerhet
 • klima og miljø
 • drift og vedlikehold
 • konstruksjonsteknikk
 • teknologikvalifisering
 • materialteknologi
 • vegteknologi
 • naturlaster (vind, bølger, strøm)
 • samfunnsøkonomi
 • kontraktstrategi 
 • transportmodellering

Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt

En film som viser strekningen for prosjektet Ferjefri E39 (varighet: 4,23 min.).

Animasjon som viser forslag til løsninger av fjordkrysninger og beskriver prosjektet som sådan. Versjon mai 2017. Video: Statens vegvesen/Vianova/Baezeni, mai 2017.
Ferjefri E39. Kart.
Ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim. Foto: Michelle Stoltenberg

Fase:
Utredningsfase
Kommunar:
Kristiansand, Sveio, Ålesund, Lindesnes, Tysvær, Heim, Masfjorden, Randaberg, Hareid, Stavanger, Gulen, Flekkefjord, Lund, Kvinesdal, Trondheim, Gjemnes, Ulstein, Bokn, Sunnfjord, Vestnes, Gjesdal, Bergen, Sula, Eigersund, Stryn, Gloppen, Volda, Lyngdal, Molde, Skaun, Alver, Høyanger, Bjerkreim, Stord, Orkland, Sandnes, Tingvoll, Ørsta, Bjørnafjorden
Fylker:
Agder, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Fjordane langs E39. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Tore Askeland

Prosjektleder Ferjefri E39
Telefon:
93243070
E-post:

Kjetil Strand

Strategier
Telefon:
95086778
E-post:

Kjartan Hove

Prosjektdirektør utbyggingsområde vest
Telefon:
90110586
E-post:

Ove Nesje

Prosjektdirektør utbyggingsområde midt
Telefon:
97162355
E-post:

Cathrine Helle-Tautra

Samfunn
Telefon:
92864040
E-post:

Mathias Egeland Eidem

Fjordkryssing
Telefon:
92213446
E-post:

Paulos A. Wondimu

Gjennomføringsstrategier og kontraktsformer
Telefon:
90111814
E-post:

Inger Lise Johansen

Risikostyring
Telefon:
92602323
E-post:

Cato Dørum

Teknologikvalifisering
Telefon:
98243962
E-post:

Linda Grønstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
93684351
E-post:

Sist oppdatert: