Artikkelen er frå 2012, og innhaldet kan vere utdatert.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mottok i dag den endelige rapporten for KVU E6 Mørsvikbotn-Ballangen. Statens vegvesen anbefaler utbygging av eksisterende veg og et døgnåpent fergetilbud.

Statens vegvesen anbefaler konsept 1, som innebærer å beholde eksisterende veg, og oppgradere den til vegnormal standard. Fergesambandet mellom Bognes og Skarberget opprettholdes og tilbudet økes til 24 timers åpningstid og 36 turer pr. døgn.

Innkorting av fergesambandet kan være mulig og inngår som en variant av konseptet.

Konseptet har best samfunnsøkonomi, reduserer reisetiden Fauske-Narvik med ca. 40 minutter og reduserer antall personulykker med 19 prosent.

10 kilometer kortere
Fire stigninger elimineres med tunnel, og mindre omlegginger gjennomføres for å redusere andre stigninger, bedre geometrien eller gi kortere veg. Vegen vil bli ca. 10 kilometer kortere.

To eller tre ferger
Med dagens fergestrekning vil det være nødvendig med tre ferger for å oppnå ønsket frekvens på 36 turer i døgnet. Velger man en kortere strekning over fjorden kan frekvensen oppnås med to ferger.

4,4 milliarder kroner
Kostnadene er beregnet til 4,4 milliarder kroner hvis dagens fergesamband beholdes. Ønsker en å satse på et kortere samband vil kostnaden komme på 4,7 milliarder kroner.

Fem konsepter vurdert
Konsept 1: Utbygging i dagens korridor med ferge
Konsept 2: Undersjøisk tunnel under Tysfjorden
Konsept 3: Bru Bognes-Skarberget
Konsept 4: Bruer midt
Konsept 5: Bruer sør

Fergefri E6 utredes videre
Fergefri E6 er en målsetting på lengre sikt og må utredes videre basert på oppdaterte teknologiske, kostnadsmessige og sikkerhetsmessige analyser.

Videre fremdrift
Rapporten er nå overlevert Samferdselsdepartementet. Den er sendt ut på høring, frist 1. mai 2012, og skal gjennom ekstern kvalitetssikring før regjeringen velger endelig konsept.

Kontakt
Torbjørn Naimak, regionvegsjef Region nord
Mobil: 901 89 845

Aktuelt for fylke: Nordland