Gang og sykkelvei langs Osloveien er lyst ut

— Kontrakten for å bygge 3,3 kilometer med gang og sykkelvei langs Osloveien er nå lyst ut. Kontrakten er en del av andre byggetrinn av Oslofjordforbindelsen.

Statushilsen fra prosjektet

— Det har vært en annerledes vår for alle. For E134 Oslofjordforbindelsen har det også vært en hektisk vår med blant annet bompengegrunnlaget. Her kommer en kort status fra oss på prosjektet, før vi pakker sekken, setter på solhatten og tar ferie.

Nå rigger vi oss til på Nygårdskrysset

— Planleggingen av prosjektene E18 Retvet-Vinterbro og E134 Oslofjordforbindelsen er nå kommet så langt at vi rigger oss til på Nygårdskrysset.