Vegen skal etter planen utvides fra to til fire felt mellom Måna og Vassum og vegsystemet skal bedres på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen.

E134 Oslofjordforbindelsen ble vedtatt bygget i Stortingsproposisjon 87 (1995-1996). Oslofjordtunnelen utgjør en del av denne forbindelsen. I dag har tunnelen ett løp, men skal nå utvides med et nytt løp.

Link til nyheten: Prosjekteringsgrunnlaget offentliggjort

Det første byggetrinnet av Oslofjordtunnelen ble åpnet i 2000 og omfattet bygging av E134 fra Bjørnstad i Røyken kommune til Vassum i Frogn kommune. Oslofjordtunnelen mellom Måna og Verpen, Frogntunnelen og Vassumtunnelen  utgjør en del av E134 og Oslofjordforbindelsen. Les mer om dagens Oslofjordforbindelse.

I proposisjonen som lå til grunn for byggingen av Oslofjordforbindelsen, lå det som en forutsetning at strekningen skulle bygges ut i takt med trafikkutviklingen. Byggingen ble derfor planlagt gjennomført i to byggetrinn.

Byggetrinn 2 

Hensikten med prosjektet er

 • å lage en sikker kryssing av Oslofjorden i eksisterende trase for E134
 • å utvide fra 2 til 4 felt mellom Måna og Vassum
 • å bedre vegsystemet på Hurumsiden av Oslofjordtunnelen.

Dette innebærer blant annet

 • å bygge et nytt løp i Oslofjordtunnelen på 7,4 kilometer
 • å bygge et nytt løp i Frogntunnelen på 1,6 kilometer
 • å utvide Vassumtunnelen slik at den får to gjennomgående løp
 • å utvide fra to til firefelts veg mellom tunnelåpningen på Måna og fram til E6 på Vassum, 6 kilometer. Dette medfører også å bygge et nytt broløp for den ca. 200 meter lange Bråtan bro, utvidelse av viltundergang, samt ombygging av kryssene på Verpen og Måna.

Reguleringsplan E134 for Frogn og Hurum (nå Asker) kommuner ble vedtatt februar 2015. Dokumenter og tegninger tilknyttet reguleringssaken finnes i kommunens kartportal. Tast inn søkeord "rv 23" (vegen skiftet navn i november 2018).

Status

 • Kommuner og Viken har gitt sin tilslutning til delvis bompengefinansiering av av prosjektet (juni 2020)
 • Ekstern kvalitetssikring (KS2) er gjennomført (september 2021)
 • Saken er nå til behandling i departementet for å kunne fremmes for Stortinget.
 • Arkeologiske utgravinger ferdigstilt
 • Det jobbes med å erverve grunn til prosjektet
 • Bygging av gang- sykkelvei langs Osloveien ble ferdigstilt våren 2023.
 • Forberedelser til å gjennomføre anskaffelser. Det er planlagt med en stor totalentreprise for hele prosjektet.

Bygging kan ikke starte før prosjektet er vedtatt i Stortinget. Veg:
E134
Fase:
Planfase
Kommunar:
Frogn, Asker
Fylke:
Akershus
Lengde:
14000 meter
Omfang:
14000 meter, lengden på hele prosjektet fra Vassum til Verpen
Finansiering:
Bompengar, Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033

E134 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2 © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Anleggsrigg: Kongeveien 231, 1407 Vinterbro

Kontaktar

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder
Telefon:
97 13 83 86
E-post:

Vibeke Malvik

Delprosjektleder
Telefon:
90 85 35 76
E-post:

Mill-Hege Gravem Bertheussen

Prosjekteringsleder
Telefon:
E-post:

Tor Iver Steig

Byggeleder
Telefon:
90 78 47 38
E-post:

Sist oppdatert: