Takst- og rabattsystem for Oslopakke 3.

Sjekk hva reisen din koster med bompengekalkulatoren (Fremtind Service)

Om takstene

Hydrogenkjøretøy i takstgruppe 1 har fritak for betaling av bompenger. For å oppnå fritaket er det et krav at man har elektronisk brikke med gyldig AutoPASS-avtale. 

Ladbare hybrider i takstgruppe 1 betaler normaltakst. Ladbare hybrider i takstgruppe 2 betaler takst som Euro VI. 

For at kjøretøy over 3 500 kg i kategori M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig AutoPASS-avtale. 

Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.

Alle bomstasjoner er automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis. 

Rabatter

Det gis 20 % rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke. Det gis ikke en generell brikkerabatt for takstgruppe 2. 

Passeringstak

Kjøretøy i både takstgruppe 1 og takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke oppnår rabatt i form av passeringstak. Det betales for maks 60 passeringer over Bygrensen pr. kalendermåned. For Osloringen og Indre ring innføres det et felles passeringstak på 120 betalte passeringer pr. kalendermåned. 

Timeregel

Timeregel gjelder for både takstgruppe 1 og takstgruppe 2.
Det innføres en felles timeregel for Osloringen og Indre ring, der det er den høyeste taksten som blir registrert i løpet av en time som belastes trafikanten. Det innføres en egen, separat timeregel for Bygrensen, slik at man kun betaler for en passering over Bygrensen innenfor en time.

Fritak

Følgende er fritatt avgift i bomringen: Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy, hydrogenkjøretøy, nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2, og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort, der kortet har en gyldighetsperiode som er lengre enn to år.

Bompengesystemet i Oslo