Planen omfatter ny avkjørselsfri veg mellom Sundekrossen og E39 på Finnestad (plan 2014003 i Randaberg kommune og plan 2535 i Stavanger kommune).

Prosjektet skal legge til rette for utvidelse av fv. 409 til 4-felts avkjørselsfri veg på strekningen mellom Sundekrossen og Kvernevik ring. Videre følges dagens trase mellom Kvernevik ring og nordover til Håland, og inkluderer også ny diagonal mellom Håland og Randabergveien.  Det vil i tillegg være behov for samleveger som fører til nye kryss som rundkjøringer, samt parallelført gang- og sykkelvegsystem med planskilte kryssinger.

Kart som viser fv. 409 Transportkorridor vest
Foto: Statens vegvesen