Prosjektet er en del av Transportkorridor vest.

Statens vegvesen har bygget nytt toplanskryss i Sømmevågen vest og utvidet Tanangervegen mellom Sømmevågen og Sømme. Flyplassvegen er utvidet fra Sentrumsvegen fram til rundkjøringen på Utsola, ved Nordsjøvegen i sør.

Vegarbeidet startet opp i desember 2014. Prosjektet ble åpnet 16. juni 2017

kart prosjekt Sømmevågen. Illustrasjon.
Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Grafisk senter, Statens vegvesen