Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

E6 Brynstunnelen stenges i ett og ett løp fra og med torsdag 11.07 kl. 22.00 til mandag 22.07 kl. 06.00. Det blir hele tiden toveis trafikk i løpet som er åpent, men saktegående trafikk og kø forventes.

Tunnelløpene stenges fordi det skal monteres nye brannplater og påføres sprøytebetong.

Arbeidene som skal utføres er helt nødvendige, og tidspunktet for stengingen er valgt fordi det er gunstigst med tanke på trafikkavviklingen. Det er lagt vekt på rask gjennomføring, og det blir tilnærmet døgnkontinuerlig arbeid i hele perioden. Ett løp i tunnelen har allerede vært stengt hver natt de siste to ukene for forberedende brannsikringsarbeider. Alle arbeider som kunne utføres med nattestengninger er derfor gjort i forkant av at ett tunnelløp stenges hele døgnet. Dette reduserer perioden med ett tunnelløp helstengt til det minimum av tid som trengs for å fullføre arbeidene.
Uansett må trafikantene som skal gjennom tunnelen regne med kø og saktegående trafikk i perioden tunnelen har ett tunnelløp stengt hele døgnet.

Etter at deler av sprøytebetongen utenpå brannsikringen i taket  falt ned i slutten av juni i 2017, valgte SVV å rive ned brannsikringen i portalene i begge løpene og i begge ender for å unngå eventuelle flere nedfall. Dette ble gjort i påsken 2018.

Nå skal hvert tunnelløp stenges i fem dager, og det skal monteres nye brannplater og sprøytebetong skal påføres.  Grunnen til at det ikke jobbes absolutt hele døgnet mens tunnelen er stengt, er at sprøytebetongen må sprøytes i flere lag og herde i mellomtiden.

Det er Skanska som skal utføre arbeidene i tunnelen.

Aktuelt for fylke: Oslo