Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet detaljreguleringsplaner for fergeleiene på E6 Skarberget og rv. 827 Kjøpsvik.

Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for utvidelser av oppstillingsområdene, bedring av trafikkavvikling, oppgradering av servicefunksjonene, inkludert universell utforming og tilrettelegging for null- eller lavutslippsferger.

Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. august 2020.

Her finner du

Planforslaget legges også ut på

  • Narvik kommune, Narvik rådhus og Kjøpsvik servicesenter
  • Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, Bodø

Åpent møte

Åpent møte for å informere om planene holdes den 20. august 2020 på venterommet på Kjøpsvik eiendom mellom kl. 18.00 og kl. 20.00. Vi vil også holde åpent kontor på Kjøpsvik eiendoms venterom fra kl. 12.00 samme dag til folkemøtet starter. Vel møtt.

Merknader og spørsmål

Eventuelle merknader til planforslagene må være skriftlige og sendt innen 31.08.2020 til: Statens vegvesen, utbyggingsområde nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller til . Alle henvendelser må merkes med saksnr. 20/7312.

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen

  • Ole Wiggo Nerva tlf. 900 90 016, e-post  
  • Ingvild Nylund tlf. 476 11 693, e-post  

Alternativt til Narvik kommune ved Anne Elisabeth Evensen tlf. 76 91 35 14, e-post

Aktuelt for fylke: Nordland