Erfaren vegbygger tar over som prosjektleder for rv. 4 og E16

— Den erfarne vegbyggeren Odd Johansen tar over som prosjektleder for rv. 4 og E16 Valdres. – Jeg er en utålmodig vegbygger som trives best når jeg hører lyden av gravemaskiner. Nå håper jeg rv.4 Hadeland snart kommer seg ut av rundkjøringen,sier Johansen.

Vegvesenet gir mer gass i arbeidet med ny riksveg 4

— Statens vegvesen tilbakeviser at vegetaten vil droppe arbeidet med å bygge og planlegge ny riksveg 4. –Tvert imot gir vi nå mer gass på arbeidet for å videreføre byggearbeidet på rv. 4 Hadeland. Samtidig går vi videre med å planlegge ny riksveg.

Reguleringsplan for rv. 4 Lygna for 2. gangs høring

— Statens vegvesen har i samarbeid med Gran kommune lagt forslag til reguleringsplan for rv. 4 over Lygna ut til 2. gangs høring/offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §3-7 og §12-10.

Endringsforslaget ved Holmen til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen legger med dette planen for "Reguleringsendring for rv. 4 Roa-Gran grense, Holmen" ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10.

Massetak ved rv. 4 Helgeland i Lunner kommune

— Statens vegvesen varsler i henhold til plan- og bygningslovens §3-7, §12-3 og §12-8 igangsetting av planarbeid for massetak ved rv. 4 ved Helgeland i Lunner kommune. Det varsles samtidig om offentlig ettersyn av planprogram.

Penger i forslag til statsbudsjett 2020

— I forslag til statsbudsjett for 2020 har Regjeringen foreslått å bevilge 25 millioner kroner til utbyggingen av etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og Lygna. Det tas sikte på byggestart sommeren 2020 forutsatt Stortingets tilslutning til opplegg for finansiering med bompenger.

Doktorgrad om lagring av alunskifer

— Frøydis Meen Wærsted forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling om riktig lagring av steinmasser etter byggearbeider forhindrer forurensning av skadelige metaller og radioaktivitet. Meen Wærstad brukte lagringen av alunskifer fra byggingen av Granstunnelen på riksveg 4 som case i sitt doktorgradsarbeid.