Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Prosjektleder Odd Johansen sier Statens vegvesen skal rydde opp i forholdet med manglende rapportering til Direktoratet for stråling og atomsikkerhet. - Her har vi ikke gjort jobben vår. Det må vi bare beklage, sier prosjektlederen.

Rv.4 prosjektleder Odd Johansen lover å få ting på stell om rapportering av lagring av alunskifer.
Den erfarne vegbyggeren Odd Johansen er ny prosjektleder for rv.4 og E16 Valdres.
 
I en tilsynsrapport er Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kritiske til måten Statens vegvesen har håndtert alunskifer. DSA ga grønt lys for et prøveprosjekt hvor alunskifer skulle lagres lokalt i stedet for å kjøres bort til deponi.
 

Valgte bort membran

 Et av forholdene DSA har reagert på, er at det ikke ble lagt membran over alunskiferen som ble lagret lokalt. I stedet er alunskiferen forseglet med et fem til ni meter tjukt lagt med tett masse.
- Vi vurderte denne løsningen til å være bedre enn å legge membran i byggeperioden. En membran er en god løsning helt til det går hull på den. Masseforseglingen er en robust og nesten 100 prosent tett løsning. Tabben var at vi ikke tok DSA med på råd da vi valgte bort løsningen med membran, sier Johansen. Han tok over som prosjektleder to år etter at rv 4. og Granstunnelen ble åpnet i 2017.
 

Skal analysere utslippsprøver

Vegvesenet skal nå få på plass gode rutiner for å ta og behandle utslippsprøver.
- Vi har tatt prøver hele tiden. Det er viktig å ha det formelle i orden med tanke på utslippstillatelsen. Samtidig er det positivet at rapporten viser at vannkilder i anleggsområdet har vært lite påvirket at utslippene fra anleggsfasen, sier Johansen.
 

Vil møte DSA og kommunen

Han understreker at vegprosjektet har hatt god dialog med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og Miljøverndirektoratet. Det er i kontakten med DSA det har sviktet.
- Vi har bedt om et møte med DSA. Vi ønsker sammen med dem å finne ut hvordan vi skal ta denne saken videre, sier Johansen.
Vegvesenet jobber nå med å svare ut spørsmålene i rapporten fra DSA.
- Vi skal svare ut dette i god tid før fristen den 15. desember. Vi vil også ber Gran kommune om et møte for å redegjøre om saken, og hvordan vi skal få det formelle på plass, sier prosjektlederen.
 
Aktuelt for fylke: Innlandet, Viken