Statens vegvesen er i gang med å planlegge to prosjekter på rv. 7 i Hallingdal, henholdsvis Ørgenvika–Lindelien og Lindelien–Kittilsvik. Målet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen fra Ørgenvika til Kittilsvik. Det betyr blant annet å utvide dagens veg i bredden. Det er et langsiktig mål å sikre strekningen Ørgenvika–Gol mot møteulykker.

Dagens riksveg 7 på strekningen Ørgenvika–Kittilsvika er svingete, med fjorden Krøderen tett innpå på vestsiden og høye, bratte fjellsider på østsiden. Det er derfor utfordrende å utbedre vegen uten å få store inngrep, enten i Krøderen eller i fjellsiden.

Statens vegvesen har lagt to reguleringsplaner for strekningen Ørgenvika-Lindelien ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 19. februar 2020. Her kan du laste ned høringsdokumentene

Veg:
Rv. 7
Fase:
Planfase
Kommunar:
Flå, Krødsherad
Fylker:
Viken
Finansiering:
Stat

Rv. 7 Hallingdal, Ørgenvika–Lindelien og Lindelien–Kittilsviki © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Knut Erik Skogen

Prosjektleder
Telefon:
917 50 056
E-post:

Simen Aastorp Haga

Planleggingsleder
Telefon:
930 38 543
E-post:

Kjell Wold

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
900 94 886
E-post:

Sist oppdatert: